اتاق مذاکره با آمريکا
مهندس شهاب
از ساعت 0 تا 23
توضیحات
آيا روند مذاکرات ايران با آمريکا را مفيد ارزيابي ميکنيد و يا معتقديد که بايد روانتر و آزادتر عملکرد و يا برعکس؟ آيا دستان دراز شده به سمت ملت ايران و سياستمداران آن دستي چدني و فولاديست يا دست دوستي؟ آيا بايد از تشويق دشمن خوشحال شد و يا عبرت گرفت؟
اتاق های جدید
اتاقی وجود ندارد
پيام‌هاي اتاق
درب کنسرو بازکن برقی
ساعت ویکتوریا