قرمز سبز آبي خاکستري
با دشمنت مدارا كن و براي دوستت خالص شو، تا[حق] برادري را حفظ كرده، مروّت را به دست آورده باشي . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت